Dette skjer i DBNB

I går 8. mars 2016 ble første styremøte avholdt for det nye styret i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø.

Det nye styret er som følger:
Leder: Vibeke Wensell Hakkebo
Nestleder: Camilla Løften Amundsen
Kasserer: Kjersti Abelsen
Styremedlem: Mira Susanne Einarsen
Styremedlem: Silje Johansen
Styremedlem: Andrea Hanisch
Styremedlem: Charlotte M. Haug
1. vara og sekretær: Cathrine Christensen
2. vara: Tine Vestby
3. vara: Katharina Greger

Samlet er vi en frisk bukett damer med meningers mot, men vi hadde satt pris på flere engasjerte menn i foreningen. Vibeke og Tine drar i mai til landsmøtet i Dyrebeskyttelsen Norge. Det gleder vi oss til, og forventer mye nyttig informasjon vi kan ta med tilbake.

Dette første møtet ble viet mye tid til administrative elementer rund samarbeidspartnere som blant annet Mattilsynet, politiet og veterinær. Detaljer skal på plass og samarbeid skal videreføres.

Med hjelp fra medlemmene ønsker vi å få blåst liv i websiden vår. Vi ønsker oss for eksempel noen skrivelystne fosterhjem, og andre som kan å fortelle om det arbeidet vi gjør for dyrene. Det blir også opprettet en konto på Instagram ganske snart. Informasjon­ og holdningsskapende arbeid er en viktig del av det lokalforeningen skal arbeide med.

For å gjøre jobben med innfangst av katter noe smidigere, ble det bestemt av det forrige styret at foreningen skal skaffe flere fangstbur og chiplesere. Så da må priser innhentes, og utstyr bestilles før “dumpingsesongen” setter inn for fullt.

Etter påske skal vi avholde medlemsmøte med tema fosterhjem/katt.­ Både for å ivareta de fosterhjemmene vi har, men også for å rekruttere nye hjem. Vi trenger flere fosterhjem for å kunne avlaste, avvikle ferie, og for å ha plass til nye katter når de kommer.

Det jobbes med lokaler og endelig dato for vårens store loppemarked. Publikum er utålmodig, og det setter vi stor pris på! Vi kommer med informasjon så snart viktige detaljer er på plass.

Med vennlig hilsen
Styreleder