Årsmøte 2016 – endelig innkalling, saksliste og sakspapirer

Årsmøtet i Dyrebeskyttelsen Norge Bodø er tirsdag 23. februar 2016 kl. 18.30. Sted: Tusenhjemmet i Prinsens gate 130 i Bodø, rom «Kjerringøy».
Alle medlemmer er invitert. Vi oppfordrer medlemmer om å gi beskjed om deltagelse på årsmøtet på e-post eller telefon 400 91 129.

Saksliste:
Sak 1      Åpning med valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekomitè
Sak 2     Godkjenning av innkalling
Sak 3     Godkjenning av dagsorden
Sak 4     Årsmelding
Sak 5     Revidert regnskap
Sak 6     Budsjett for 2015
Sak 7     Handlingsplan
Sak 8     Innkomne saker – ingen.
Sak 9     Valg av leder, styre, varamedlemmer, samt valgkomité og revisor
Sak 10   Avslutning

Vel møtt!

Sakspapirer kan du laste ned her:

Årsmelding 2015
Resultat 2015

Budsjett 2016
Balanse 2015
Handlingsplan for 2016
Valgkomiteens innstilling til nytt styre
Styrets forslag til ny valgkomité